HUMAN RISING av: Roar Mikalsen

----------

Denne boken er, som tittelen lover, et oppgjør med narkotikalovgivningens manglende troverdighet.

Forfatteren er selv dømt for å ha forbrutt seg mot lovgivningen, og i denne boken leverer han ― tro det eller ikke ― et meget overbevisende argument for legalisering av de illegale stoffene: Han viser at vi som samfunn har alt å tjene på en legalisering av de illegale rusmidlene, og han viser at forbudstilhengernes argumenter er basert på uvitenhet eller overlagt ignoranse.

Men forfatteren gjør også langt mer enn det: Han viser videre hvordan narkotikalovgivningen er resultatet av en korrupt politisk prosess, og hvordan det har seg at lovgivningen, til tross for alle dens uheldige konsekvenser, så langt har unngått enhver fornuftsbasert debatt. Forfatteren belegger sine påstander med en rekke oppsiktsvekkende fakta, og oppsummerer det hele med en utbrodering av narkotikalovgivningens tvilsomme relasjon til menneskerettighetene.

Boken er alt i alt en oversiktlig fremstilling av narkotikaforbudets samfunnsmessige funksjon og konsekvens for menneskeheten de siste femti år, og den er fra forfatterens side et forsøk på å stable en informert narkotikapolitisk debatt på beina.